Podmínky použití


PODMÍNKY POUŽITÍ
Přístupem, používáním, prohlížením, spouštěním, načítáním a navštěvováním stránek www.autostodulky.cz včetně všech jejich součástí, obsahu, sekcí a podsekcí, obrázků, videí, grafiky, textů, názvů, popisů, souborů, zdrojových kódů a dalšího (dále jako "Stránka") a jejích služeb (dále jako "Služby"), vy jako uživatel(dále jako "Uživatel") prohlašujete, že budete jednat v souladu s podmínkami uvedenými níže a že s nimi souhlasíte. Dále potvrzujete vaše porozumnění těchto podmínek použití a že budete jednat v souladu s platným Právním řádem České republiky.


PODMÍNKY STRÁNEK
Tato Stránka, veškeré její součásti a také Služby nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, nebo jakkoliv použity pro komerční účely, pokud tomu tak není výslovně dovoleno vlastníkem Stránky (dále jen jako "Car System s.r.o."). Car System s.r.o. si vyhrazuje právo na své uvážení kdykoliv změnit, odstranit či upravit jakoukoliv součást Stránky a to včetně těchto podmínek použití.


ODKAZY
Tato webová stránka obsahuje odkazy na servery, služby a webové stránky, které nejsou pod správou a vlastnictvím Car System s.r.o. a tudíž za ně nebere žádnou zodpovědnost, neručí za ně, nenabízí na ně žádnou podporu a odmítá zodpovědnost za jakékoliv nepřesnosti, chyby, nefunkčnosti, výpadky a nevhodný obsah. Odkazy a přesměrování jsou na webové stránce pouze pro vaše pohodlí a ušetření času, což neznamená, že majitel nebo webová stránka souhlasí s jejich obsahem.


OBSAH STRÁNEK
Tato webová stránka může obsahovat technické nepřesnosti a typografické chyby. Všechen obsah, ceny služeb, včetně těchto podmínek použití, bude postupem času upravován dle uvážení Car System s.r.o.. Před učiněním jakékoholiv rozhodnutí na základě obsahu této stránky si ověřte správnost, úplnost, přesnost a pravdivost informací. Majitel webových stránek neposkytuje záruku opravení případných chyb. Ceny uvedené na stránkách jsou všetně DPH.


POSKYTNUTÍ OBSAHU
Poskytnutím a zasláním jakýchkoliv souborů, obrázků, videí, postupů, návodů, konceptů, informací a dalšího Stránce anebo Car System s.r.o. souhlasíte, že s nimi může Car System s.r.o. nakládat dle svého uvážení po neomezeně dlouhou dobu. Car System s.r.o. si nepřeje prostřednictvím Stránek dostávat žádné důvěrné informace. Proto tyto informace za důvěrné považovány nebudou. Výjimku tvoří pouze eshop.


SOUKROMÍ
Car System s.r.o. nebude zveřejňovat vaše jméno při použití jakýchkoliv vámi předaných informací či souborů. Výjimku může tvořit pouze váš souhlas s použitím vašeho jména a nebo pokud to jakkoliv přikazuje zákon České republiky.

Ochrana osobních údajů


Majitel webových stránek a majitel domén www.autostodulky.cz (dále jen jako "Car System s.r.o.") respektuje veškeré vaše osobní informace a považuje je za soukromé. Bude s nimi nakládat podle zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., a to v platném znění. Car System s.r.o. neukláda ani neshromažďuje informace o pohybu a činnosti uživatele. Stránka může obsahovat aplikace jiných společností než Car System s.r.o., které nakládají s vašimi osobními údaji dle vlastních prohlášení a podmínek. Používám těchto stránek souhlasíte i s podmínkami a prohlášeními těchto společností.


Tato webová stránka obsahuje aplikace společnosti Google, Inc., která nakládá s vašimi osobními informacemi dle vlastních prohlášení a podmínek. Společnost Google, Inc má právo používat vaše soubory cookies a informace o používání webu, které může zpracovávat na svých serverech a poskytovat je třetím stranám, ale to jen v případě, že to vyžaduje zákon a nebo třetí strana k zpracovávání těchto informací pro Google, Inc. Používáním této webové stránky souhlasíte s podmínkami společnosti Google, Inc a s odesíláním vašich údajů společnosti Google.

Zdroje


Webové stránky vytvořil Šimon Široký pro Car System s.r.o.